Katır karı nedir?

1. Çocuğu olmayan evli kadın
2. Kaba, görgüsüz (kadın)

Son eklenenler